Nieuws

Egelhuisjes voor in de schooltuin 

De leerlingen van de Fonkelsteen hebben egelhuisjes gemaakt voor in de schooltuin. Dit hebben de leerlingen van groep 8 gedaan omdat egels volgens Stichting OERR tegenwoordig moeilijk een plek kunnen vinden om te overwinteren.   Vol energie zijn de kinderen de afgelopen twee weken aan de slag geweest met de egelhuisjes. Er werd overlegd, samengewerkt en kritisch gekeken of de huisjes aan de eisen voldoen. De eerste huisjes zijn inmiddels door de leerlingen in de schooltuin geplaatst en daarnaast zorgen ze ervoor dat er eten in de buurt is wat geschikt is voor egels. Na de herfstvakantie zullen de andere huisjes een plek in de schooltuin geven. ‘Zo hopen we dat veel egels hier een veilige plek vinden voor de winter’, aldus de leerkracht van groep 8 Joost Feld.      Het gaat slecht met de egels  Het gaat slecht met de egels in Nederland. De afgelopen 10 jaar is de helft van alle egels verdwenen. Stichting OERRR roept kinderen daarom op om in opstand te komen voor de egels door bijvoorbeeld egelhuisjes te maken. De leerkracht heeft dit opgepakt met zijn groep. `Eerst kregen de leerlingen de opdracht om in groepjes uit te zoeken waar egels leven, hoe ze leven, wat ze eten, wat de gevaren voor deze dieren zijn, hoe we ze zouden kunnen helpen en aan welke eisen de egelhuisjes moeten voldoen. De conclusies mochten ze in de klas aan elkaar presenteren`, aldus Joost.    Na de presentaties zijn de leerlingen samen in overleg gegaan over hoe het huisje eruit moet zien en werden de taken verdeeld. `We moesten zelf alle materialen zoals hout en gereedschap regelen. Ja, we hebben dus gekeken wie wat in huis heeft en zo de taken verdeeld, ` aldus Emma en Jennifer.    Adoptieegels  Via wildopvang de Bonte Piet heeft de Fonkelsteen 2 egels geadopteerd. Deze egels zijn vorige week vrijgelaten in de schooltuin. Met zorg werden ze uit de doos getild en in de tuin gezet in de buurt van een zelfgemaakt egelhuisje, die op de bodem bezaaid is met een laag zaagsel. De egel had dit snel door en zocht een veilig plekje in het huisje. Jailey, Dewi, Jennifer, Anne en Emma zijn er enorm trots op dat de egel meteen een schuilplek zocht in hún huisje.   `Heel mooi om te zien hoe de leerkracht de kernkwaliteiten eigenaarschap en samenwerking in dit project inzet in dit groep. Het is echt vanuit de kinderen gekomen en zij zijn ook zelf eigenaar voor het laten slagen ervan`, aldus Tammy Reurslag, directeur van basisschool de Carrousel/Fonkelsteen.    Op  www.facebook.com/obsdefonkelsteen en www.instagram.com/carrouselfonkelsteen kunt het filmpje bekijken waarin de egel wordt vrijgelaten en een veilig plekje in het zelfgemaakte huisje zoekt.

Cookie instellingen