Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2020/2021 hebben we weer een leerlingenraad op beide locaties. Dit zijn leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die zijn gekozen door middel van verkiezingen.  

Op de Carrousel doen zij dit samen met directeur Tammy Reurslag. Op de Fonkelsteen doen zij dit met directieondersteuner Inge de Groot. Samen houden zij elke 4 a 5 keer per schooljaar een vergadering. Hier worden ideeën van kinderen besproken die ze op school willen veranderen of wordt er aan de leerlingen gevraagd mee te denken over plannen/vragen die vanuit het team/de directie komen.   

Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen van de school meedenken over bepaalde onderwerpen binnen de school. Hierbij valt te denken aan: 
  • Inspraak namens de leerlingen (bijvoorbeeld het voetbalrooster maken) 
  • Problemen op school bespreekbaar maken (bijvoorbeeld als er steeds ruzie op het schoolplein is tijdens voetbal) 
  • Het onderwijs verbeteren (als bijvoorbeeld de muzieklessen niet wekelijks in elke groep gegeven wordt, of de expressieactiviteiten zijn saai) 
  • Meedenken (als we bijvoorbeeld nieuwe spullen voor het schoolplein mogen aanschaffen) 
  • Leuke dingen organiseren (bijvoorbeeld: de fancy fair, zoveel jarig bestaan) 

 
Cookie instellingen