Leerlingenraad

Sinds het schooljaar 2020/2021 hebben we weer een leerlingenraad op beide locaties. Dit zijn leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die zijn gekozen door middel van verkiezingen.  

Op de Carrousel doen zij dit samen met de directeur . Op de Fonkelsteen doen zij dit met directieondersteuner Inge de Groot. Samen houden zij elke 4 a 5 keer per schooljaar een vergadering. Hier worden ideeën van kinderen besproken die ze op school willen veranderen of wordt er aan de leerlingen gevraagd mee te denken over plannen/vragen die vanuit het team/de directie komen.   

Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen van de school meedenken over bepaalde onderwerpen binnen de school. Hierbij valt te denken aan: 
  • Inspraak namens de leerlingen (bijvoorbeeld het voetbalrooster maken) 
  • Problemen op school bespreekbaar maken (bijvoorbeeld als er steeds ruzie op het schoolplein is tijdens voetbal) 
  • Het onderwijs verbeteren (als bijvoorbeeld de muzieklessen niet wekelijks in elke groep gegeven wordt, of de expressieactiviteiten zijn saai) 
  • Meedenken (als we bijvoorbeeld nieuwe spullen voor het schoolplein mogen aanschaffen) 
  • Leuke dingen organiseren (bijvoorbeeld: de fancy fair, zoveel jarig bestaan) 

 
Cookie instellingen