IKC de Carrousel/Fonkelsteen

De Carrousel/Fonkelsteen is volop in beweging om een breed aanbod te kunnen bieden. Daarom zijn we blij om te vertellen dat we in januari 2021 de stap naar een Integraal Kindcentrum (IKC) gaan maken.
 
In een IKC bieden we onder 1 dak naast onderwijs, ook opvang voor kinderen van 2 –13 jaar. Met dit Integrale Kindcentrum kunnen we invulling geven aan een doorgaande leerlijn en op deze manier nog beter werken aan de ontwikkeling van kinderen in een vroeg stadium.
 
Op de Carrousel/Fonkelsteen kunt u kiezen voor één of meer ochtenden bij Allente peuteropvang, die tevens een VVE locatie is voor kinderen die bijvoorbeeld wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling.
 
Bij Kinderopvang Babbels kan uw peuter terecht voor (flexibele) peuteropvang voor de hele dag. Ze bieden tevens voorschoolse en naschoolse opvang voor uw kind(eren). Met de waarden van hetjenaplan is er optimale afstemming met opvang en onderwijs door o.a. samen buiten te spelen, samen feesten te vieren en samen te werken aan thema’s. Kinderen van 2-4 jaar krijgen de kans om te ontdekken en zich te ontwikkelen op de peuteropvang.

Meer infomatie kunt u HIER vinden. 

Cookie instellingen