Nieuwbouw gaat door!

Feest!

Op 8 november, is de begroting voor Dijk en Waard voor 2023 al definitief vastgesteld. Én … onze nieuwbouw maakt daar onderdeel van uit! Feest!!! Het betreft dus weer een stap dichter bij nieuwbouw!

Wat betekent dit globaal en op hoofdlijnen?
Het kalenderjaar 2023 lijkt in het teken te staan van voorbereiding van nieuwbouw.
  • Allereerst wil iedereen graag weten wat er nog aan planvorming uit het verleden ligt en of dat nog relevant is.
  • En wát de definitieve bouwlocatie gaat worden. Mijn informatie is dat de locatie van de Carrousel in het verleden genoemd is voor de nieuwbouw.
  • De leerlingen van de Carrousel zouden dan tijdens de bouw mogelijk gehuisvest kunnen gaan worden in de voormalige locatie van de Montessorischool. Deze staat op Smaragd 32 en is momenteel slechts tijdelijk in gebruik. Volgens een ambtenaar kan die school dus nog steeds een functie voor de kinderen van de Carrousel gaan krijgen.
Naast alle bouwzaken zal de communicatie prioriteit hebben. Communicatie met de leerkrachten, ouders, onze medezeggenschapsraad, de buurt, Allente, de gemeente én met de raadsleden.

Zodra wij u meer kunnen vertellen dan hoort u dat.
Cookie instellingen