Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en teamleden. In de ouderraad komt de dagelijkse gang van zaken binnen de school aan de orde.

Bij de vergaderingen zijn de vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig om verslag te doen van hun werkzaamheden. Een leerkracht als vertegenwoordiger van het team en iemand van de schooldirectie.

De werkgroepen ondersteunen het team bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten.

De ouderraad beheert het schoolfonds, dat wordt gevormd door de jaarlijkse, niet verplichte, bijdrage van de ouders. Alle leerlingen profiteren mee van de hieruit bekostigde activiteiten.

In de ouderraad van de Carrousel zitten:
Inge van der Molen
Suzanne Yperlaan
Judith Groen
Laura Hofman

en de teamleden:
Marlies Joppe en Ivette van den Hoeven
U kunt deze ouders altijd aanspreken op school, ook kunt u mailen naar: o[email protected] In de ouderraad van de Fonkelsteen zitten: 
Loes Schat
Sandra Langenfeld
Samantha Bisschop
Meike den Boef
Maartje van Vlaanderen

Loes Schat

en de het teamleden:
Daphne van de Fluit en Maarten Bron
U kunt deze ouders altijd aanspreken op school, ook kunt u mailen naar: [email protected]
Cookie instellingen